Rólunk

Elkötelezett pedagógusok vagyunk, akik teljes szívükkel hiszik, hogy az iskolának, a pedagógusnak van jelentősége és szerepe abban, hogy a céljaiért tenni képes, egymásra nyitott, és együttműködésre nem csak szavakban, hanem tettekben is képes generációk szülessenek.

Mi ilyen világban szeretnénk élni, és Te?

Péter Kata tanulásfejlesztés-tréner

Péter Kata

vezető, tanulásfejlesztés-tréner

drámapedagógus

Több mint 10 éve foglalkozom tanulásmódszertan tanításával, kezdetben gyakorló pedagógusként, iskolai keretek között, később a kooplab-nál. Vallom, hogy a tanulás nem pusztán tanulási technikák összességeként értelmezhető – a tanulás egy komplex folyamat, amelyben óriási jelentősége van annak, hogy ismerjük saját magunkat, tudjuk a saját belős motivációnkat megteremteni és az adott tanulási célhoz a legjobb tanulási technikát megválasztani.

Hiszem, hogy gyakorló pedagógusként van felelősségünk abban, hogy a gyermekeket a tananyagon kívül megtanítsuk annak elsajátítása módszereire is, tanórai keretek között. A kooperatív technikák használatával ez hatékonyan megvalósítható. 

A 21. század pedagógiájának egyik legnagyobb kihívása a diákok érdeklődésének és motivációjának fenntartása, az aktív tanórai részvétel megvalósítása. A kooperatív technikák alkalmazása a tanórán a tanulásmódszertan tanítása mellett ezt a kihívást is csillagos ötösre teljesíti.

drámapedagógus tréner

Csizmadia Ildikó

drámapedagógus-tréner

pedagógus

Pedagógusként tapasztalatot szereztem a Waldorf pedagógiában, ahol a művészeti nevelés eszközeivel építettem közösséget. Drámatanárként nap mint nap látom, hogy mennyit tesz hozzá a játék, az élményalapú tapasztalás az egyén személyiségfejlődéséhez és a másokhoz való kapcsolódáshoz.

A gyerekek mindennapjaik nagy részét az osztályközösség keretein belül élik. Mennyivel jobb egy olyan közegbe bemenni nap mint nap, amely megtartó, biztonságos és egymás elfogadására épül.

Ezt segítjük osztályközösségeknek szóló közösségépítő-problémamegoldó workshopjainkon. A pedagógus-osztályfőnökkel együttműködve igazodunk az adott közösség igényeihez, megoldandó problémáihoz. 

Tapasztalataim szerint a workshopok során a gyerekek megnyílnak, elfogadóbbá válnak egymás irányába, erősebbek lesznek a kapcsolati hálók – biztonságosabbá válik a tér. A foglalkozás témaválasztásánál meghatározó lehet az aktuális tananyag, ezáltal a gyerekek számára az kézzelfoghatóbbá és életszerűbbé válik.

Miért velünk?

  5 érv, ami miatt  osztályfőnökként érdemes Velünk dolgoznod

Z

Megoldás fókuszú a hozzáállásunk

Legyen az tanulással vagy a közösségben való léthet kapcsolódó egyéb probléma: arra hozunk megoldást, amit TE osztályfőnökként megfogalmazol.

Z

Rezonálunk a diákokra

Kíváncsiak vagyunk és megtaláljuk a hangot a gyerekekkel, osztályközösségekkel. Képesek vagyunk meglátni az egyént is a közösségben!

Z

Életszagúak vagyunk

Nem elméleti síkon, hanem a működőképes gyakorlat felől közelítünk.

Z

Kívül-belül ismerjük az iskolai viszonyokat

A közoktatás adottságaiból és anomáliáiból képesek vagyunk előnyt kovácsolni!

Z

Szeretjük, amit csinálunk

A lelkesedésünk és a türelmünk határtalan, és abból fakad, hogy imádjuk a munkánkat!